آرشیو دسته: ترمیم زخم و پارگی پوستی

ترمیم-و-بازسازی-پوست

برداشت ضایعات پوستی

توسط | ترمیم زخم و پارگی پوستی, درمان با روش جراحی | بدون نظر
DIVIDER

اسکار هایپرتروفیک و کلوئید:

کلوئیدها و اسکارهای هایپرتروفیک با زیاد شدن بافت فیبروز در محل آسیب پوست ایجاد میشوند.اسکارهای هیپرتروفیک در محل زخم روند ترمیم را بیش از حد طی میکنند,در حالیکه کلوئیدها اسکاری با رشد زیاد بوده و از حد زخم فراتر میروند. ادامه مطلب