آرشیو دسته: جراحی پلاستیک سینه

بزرگ-نمودن-سینه

جراحی زیبایی بزرگ کردن سینه

توسط | بزرگ نمودن سینه, جراحی پلاستیک سینه | بدون نظر
DIVIDER

در حال حاضر هزاران محصول تجاری از کرمهای ویژه تا تمرینهای خاص، وجود دارند که ادعا می کنند می توانند سینه های شما را بزرگتر نمایند و حتی در بعضی از تبلیغات نیز فراورده هایی معرفی می شوند که توان انجام این کار مهم را در زمان بسیارکوتاه دارند. ادامه مطلب

کوچک-نمودن-سینه

جراحی زیبایی کوچک کردن پستان

توسط | جراحی پلاستیک سینه, کوچک نمودن سینه | بدون نظر
DIVIDER

اندازه پستانها به عوامل متعددی نظیر عوامل ژنتیکی، وزن بدن و تائیرات هورمون های جنسی زنانه بستگی دارد، بنابراین بزرگی پستان ها می تواند در هر سنی اززمان بلوغ تا هنگام یائسگی اتفاق افتد . ادامه مطلب