قطره چشمی آپراکلونیدین

  • 3
  • بهمن ۳, ۱۳۹۷

قطره چشمی آپراکلونیدین به طور گسترده در چشم پزشکی و همین طور برای درمان افتادگی پلک ناشی از تزریق بوتاکس در زمینه زیبایی کاربرد دارد.

قطره چشم آپراکلونیدین ۰/۵ درصد، برای کنترل فشار چشم تجویز می‌شود و نیاز به درمان با لیزر یا جراحی را به تأخیر می‌اندازد. افزایش فشار داخل چشم می‌تواند به عصب بینایی پشت چشم صدمه بزند، که این اتفاق گلوکوم نام دارد.

همچنین این قطره(با قدرت بالاتر (۱%) به عنوان یک درمان در طول عمل جراحی لیزر استفاده می‌شود.

یکی از عوارض بوتاکس، افتادگی پلک یا پتوز می باشد. افتادگی پلک بدلیل حرکت سم بوتولینوم به سمت پایین و درگیرشدن و فلج عضله بالا برنده پلک فوقانی می باشد. میزان وقوع این عارضه بدنبال تزریق سم بوتولیسم حدود ۵٪ است به عبارت دیگر از هر ۱۰۰ نفر که سم بوتولیسم به صورتشان تزریق میکنند ۵ نفر دچار این عارضه میشوند. افتادگی پلک بدنبال تزریق سم بوتولیسم میتواند تا دو هفته بعد از تزریق رخ دهد

قطره آپراکلونیدین این مشکل را درمان کرد. این قطره باعث میشود که یک عضله بالابرنده دیگر پلک بنام عضله مولر منقبض شود و بسرعت پلک فوقانی را حدود ۳-۱ میلیمتر بالاتر ببرد.

این قطره چشمی روزی سه بار هر بار یک یا دوقطره در چشمی که دچار افتادگی شده است تا زمان رفع افتادگی پلک ریخته میشود.

موارد منع مصرف

استفاده از داروهای مهار‌کننده‌ MAO همراه با این دارو ممکن است منجر به تداخل جدی (احتمالا منجر به مرگ) شود. از مصرف مهارکننده‌های MAOمانند: (ایزوکاربوکسازید(isocarboxazid)، لینزولید(linezolid)، متیلن بلو(methylene blue)، موکلوبماید(moclobemide)، فنلزین(phenelzine)، پروکاربازین (procarbazine)،رازاگیلین((rasagiline، سلجیلین(selegiline)، ترانیل سیپرومین(tranylcypromine)) ، در طول درمان با داروی اجتناب شود. همچنین دو هفته قبل از آغاز مصرف آپراکلونیدین، استفاده از مهارکننده‌های MAO قطع شود.

۰

نظر خود را بیان کنید